Kontakt & Poloha

V prípade seriózneho záujmu o dovolenku strávenú na chate Tomi, vyplňte rezervačný formulár a ja Vás budem kontaktovať.
Kontaktujte nás teraz


Telefón:       +421 948 623 148
E-mail: info@chatatomi.sk
Bankové spojenie: 4015688547 / 7500   ČSOB

Pre platby zo zahraničia:

  • Prijemca: Miloš Borovica
  • Markusova 7,
  • 942 01 Šurany
  • IBAN : SK78 7500 0000 0040 1568 8547
  • SWIFT: CEKOSKBX

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava